Headspa intakeformulier

Intakeformulier Headspa

Diagnose

Toestemming cliënt

Het is van uiterst belang om al uw gezondheidsinformatie door te geven zodat wij u een veilige behandeling kunnen verzekeren. Neem de volgende punten door en teken voor akkoorrd onderaan de pagina voor aanvang van uw behandeling.

  • Ik begrijp dat de behandeling geen vervanging is van medische behandelingen en/of diagnoses.
  • Ik ben mij vrij van bewust dat al mijn gegevens vertrouwelijk blijven, behalve bij het delen van informatie met artsen en voor gezondheidsdoeleinden. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Ik heb mijn gezondheidsfactoren volledig geopenbaard aan mijn behandelaar, inclusief de gezondheidsfactoren die niet op mijn intakeformulier vermeldt staan. Dit om eventueel complicaties te voorkomen.
  • Mocht ik enig fysiek ongemak of andere kwesties van belang ervaren tijdens de behandeling dan zal ik dit duidelijk aangeven aan de behandelaar.
  • Ik ben geïnformeerd over de behandelingen hiervan. Ik begrijp dat potentïele effecten en de nazorgprocedure. De behandelaar heeft alles uitgelegd.
  • Ik begrijp dat de behandelingen en uitwerkingen bij iedere mens anders zijn. Iedere mens is uniek.
  • Ik begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben om bij mijn zorgverzekeraar na te vragen of de behandeling vergoed wordt.

Ik heb al het bovenstaande goed gelezen en begrepen.